Kanały i kształtki prostokątne

Kanały i kształtki prostokątne

Przewody i kształtki prostokątne produkowane są zgodnie z normami:
* PN-B-03434 „Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania”
* PN-EN 1505. 2001 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym ” oraz normami przez niąprzywołanymi.


Materiał stosowany w produkcji przewodów wentylacyjnych:
– blacha stalowa ocynkowana w klasie Z 275, wg PN-EN 10142 w gatunku DX51D+Z275-M-A-C (PN-89/H-92125)

Kanały i kształtki prostokątne