Klapy rewizyjne

Klapy rewizyjne

Klapa rewizyjna standardowo wykonana z blachy ocynkowanej.
Wyposażona jest w uszczelkę i mechanizm zaciskowy, co
gwarantuje idealne przyleganie do powierzchni kanału.
Klapa rewizyjna stosowana jest na kanałach okrągłych w celu
łatwego dostępu do czyszczenia kanałów.

Klapy rewizyjne