Podstawy dachowe

Podstawy dachowe

Podstawa standardowo wykonana z blachy ocynkowanej.
Zbudowana z płaszcza nośnego i kołnierza przyłącznego.
Podstawa stosowana jest jako element łączący część instalacji
wewnętrznej z częścią zewnętrzną, znajdującą się na dachu.
Wykorzystywana w instalacjach o przekroju kołowym jako
element nośny czerpni lub wyrzutni.

Podstawy dachowe