Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice wentylacyjne

Przepustnica standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej.
Przepustnica jednopłaszczyznowa zamykająca typu B
przeznaczona jest do montażu w instalacjach o przekroju kołowym
w celu regulacji lub odcięcia przepływu powietrza w kanałach
wentylacyjnych.

Przepustnice wentylacyjne